900 11 21 21

L-V 8:00 - 15:00

Sistema Integrat de Gestió

La Fundació Laboral de la Construcció és plenament conscient que, actualment, les circumstàncies que ens envolten i en què ens movem impliquen seguir millorant de manera contínua en tot el que fem.

És per això que duem a terme activitats, elaborem productes i prestem serveis que puguin donar resposta i satisfacin les necessitats d'empreses i treballadors del sector de la construcció i que, al seu torn, siguin respectuoses amb l'entorn i no posin en perill les persones implicades en la seva realització. Tot això ho fem mantenint uns estàndards ètics alts, d’acord amb els principis de transparència, honestedat i integritat que queden reflectits a la Política del Sistema Integrat de Gestió

La Fundació Laboral de la Construcció disposa d’un sistema integrat de gestió en tots els seus centres de treball basat en les normatives ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Treballar de la mateixa manera és fonamental per aconseguir altes quotes d’eficiència. Com a evidència i garantia del seu Sistema Integrat de Gestió, la Fundació Laboral de la Construcció compta amb Certificats emesos per entitats acreditades.

  • El sistema de gestió de qualitat, amb el núm ER-0753/2003, aplicable a la gestió dels productes i serveis que ofereix, que s’ha anat renovant fins als nostres dies.
  • El sistema de gestió ambiental, amb el núm GA-2011/0591 per a diferents centres, que preveu i minimitza els danys en l’entorn que puguin produir-se a causa de l’activitat que s’hi realitza.
  • El sistema de gestió de seguretat i salut laboral, amb el núm SST-0130/2017 de manera que tots els centres d’ocupació disposin d’unes condicions de treball segures per als nostres empleats, docents i alumnes.
Acompliment ambiental